Bilder | Diverse

Diverse bilder som blant annet frå kraftutbygging og jernbanen.

Kraftutbygging

Kraftutbygging

15. August 2013 15:24

Bilete av kraftutbygginga i Aurland.

Jernbane

Jernbane

15. August 2013 15:44

Bilete fra Jernbane.