Bilder | Gardsbilder | Nedberge | Nedberge

Nedberge

Nedberge ca 530 moh. på nordsida av Aurlandsfjorden, med utstyn mot Undredal. Det har budd folk på garden frå tidleg på 1600-talet. Truleg har garden vore busett også i mellomalderen. Fram til 1830-åra var her ein familie. Garden vart då delt i to, og det budde på det meste 15 menneske der. Frå kring 1900 budde folka her i Undredal i vinterhalvåret. Garden vart driven fram til etter 2. verdskrigen..
Ingen kommentarerLegg inn en kommentar

*Må fylles ut