Bilder | Gardsbilder

Bilete frå garder rundt om kring i kommunen. Hver enkelt gard har sin egen side.

Tufte

Tufte

29. mai 2011 01:20

Gårdsnummer 66.

Dyrdal

Dyrdal

16. mars 2011 20:21

Gårdsnummer 67.

Drego

Drego

17. mars 2011 12:04

Gårdsnummer 69.