Bilder | Gardsbilder

Bilete frå garder rundt om kring i kommunen. Hver enkelt gard har sin egen side.

Tunshelle

Tunshelle

16. mars 2011 22:31

Gårdsnummer 44.

Kårdal

Kårdal

16. mars 2011 21:51

Gårdsnummer 45.

Melhus

Melhus

17. mars 2011 12:43

Gårdsnummer 46.

Berekvam

Berekvam

16. mars 2011 20:11

Gårdsnummer 47.

Vidme

Vidme

16. mars 2011 22:37

Gårdsnummer 48.

Brekke

Brekke

16. mars 2011 20:15

Gårdsnummer 49.