Bilder | Gardsbilder

Bilete frå garder rundt om kring i kommunen. Hver enkelt gard har sin egen side.

Styvi

Styvi

20. mars 2011 23:26

Gårdsnummer 58.

Ramsøy

Ramsøy

21. mars 2011 16:53

Gårdsnummer 59.

Skjerping

Skjerping

22. mars 2011 00:11

Gårdsnummer 60.

Hylland

Hylland

17. mars 2011 12:21

Gårdsnummer 61.

Hemri

Hemri

21. mars 2011 15:52

Gårdsnummer 62.

Bakka

Bakka

15. mars 2011 18:30

Gårdsnummer 65.