Bilder | Gamle bilder | Flåm | Flåm 1926

Flåm 1926

Flåm 22. mai 1926. Foto: Wilse, Anders Beer




Ingen kommentarer



Legg inn en kommentar

*Må fylles ut