Bilder | Gamle bilder | Flåm | Flåm i Flåmsdalen

Flåm i Flåmsdalen

Flåm i Flåmsdalen, 1900-1907. Foto: Paul Eduard Ritter
Ingen kommentarerLegg inn en kommentar

*Må fylles ut