Bilder | Gamle bilder | Flåm | Flåm 1941

Flåm 1941

Flåm med kirke og garder i 1941. Foto: Wilse, Anders Beer
Ingen kommentarerLegg inn en kommentar

*Må fylles ut