Bilder | Gamle bilder | Flåm | Flåmsdalen

Flåmsdalen

Utsyn over Flåmsdalen. 1900-1907. Foto: Paul Eduard Ritter
Ingen kommentarerLegg inn en kommentar

*Må fylles ut