Bilder | Gamle bilder | Flåm | Fretheim Hotell

Fretheim Hotell

Fretheim med hotell, driftsbygningar og kai kring 1910. Elvedeltaet er seinare utfylt i samband med bygginga av Flåmsbana og seinare i samband med bygginga av tunnelen til Langhuso.
1 kommentar

Terje Hilstad, 13. March 2020 09:36

Stova på husmannsplassen i Kyrkjeøyna står framleis. Heilt til høgre ser ein nausta til høgdagardane på allmenningen.Legg inn en kommentar

*Må fylles ut