Bilder | Gamle bilder | Flåm | Flåmsbana | Flåmsbana

Flåmsbana

Arbeidslag med hest og stubbebrytar, som vi ser til høgre bak arbeidslaget. Kvar stein vart løfta opp på muren med stubbebrytar, og fire mann drog steinen på plass med spett. Kring 1923-1940.
Gjert Brekke, Tomas Ølmheim, Jens Hauge, Andreas Monge, Anders J. Flåm, Johannes H. Flåm, Anton Bjørnevoll, Kristian Hauge og Sjur S. Fretheim.
Ingen kommentarerLegg inn en kommentar

*Må fylles ut