Bilder | Gamle bilder | Flåm | Flåmsbana | Flåmsbana

Flåmsbana

Arbeidslag rundt 1932. Arbeidslaga vart plasserte med visse mellomrom langs heile banestrekninga etter som anleggsleiinga fann det mest tenleg. Difor stod det fleire ferdige banestrekningar, medan andre strekningar ikkje var påbyrja under dei åra bana vart bygd.
Her ser vi frå venstre Ivar Kinden, Hans Ohnstad, Johannes Haugen, Arne Stenersen, Julius Johansen d.e. Datering: Ca 1932
Ingen kommentarerLegg inn en kommentar

*Må fylles ut