Bilder | Gamle bilder | Flåm | Flåm stasjon

Flåm stasjon

Oversiktsbilde med Flåm stasjon og jernbanekai under bygging i 1944.
Ingen kommentarerLegg inn en kommentar

*Må fylles ut