Bilder | Gamle bilder | Aurland | Aurland

Aurland

Slåtten i 1968. Foto: Normanns kunstforlag
Ingen kommentarerLegg inn en kommentar

*Må fylles ut