Bilder | Gamle bilder | Flåm | Vannspreder

Vannspreder

Vanning av gresset i 1939. Truleg er det garden Indreli oppe i lia. Foto: Wilse, Anders Beer
Ingen kommentarerLegg inn en kommentar

*Må fylles ut